• Tin Mới
 • Thủ Thuật
 • Xem Nhiều
 •  
  Ghost Windows ...
  Trong chuyên mục Ghost XP mình đã ...
   
 •  
  Tổng Hợp Các ...
  Sau khoảng thời gian dài dừng hoạt ...
   
 •  
  Download ...
  Windows 10 Education là bản Windows ...
   
 •  
  Download ...
  Để có một bản Windows 10 hoàn toàn ...
   
 •  
  Nitro Pro ...
  Nitro Pro 12 mới nhất 2019 là ...
   
 •  
  Download ...
  Ngày 2/8 mới đây, Microsoft đã chính ...
   
 •  
  Ghost Windows ...
  Một bản ghost mới của Ghoster ...
   
 •  
  Kiểm Tra Tất ...
  Đây là công cụ kiểm tra sự toàn vẹn ...
   
 •  
  Ghost Windows ...
  Không chỉ dừng lại ở bản Windows 18 ...
   
 •  
  Ghost Windows ...
  Bản Ghost Windows 8.1 được làm bởi ...
   
 •  
  Adobe Premiere ...
  Adobe Premiere Pro CC là một trong ...
   
 •  
  Download ...
  Mới đây, hãng phần mềm TeamViewer đã ...
   
 •  
  Download ...
  Vậy là sau bao tháng ngày chờ đợi, ...
   
 •  
  Download ...
  Tuy Windows 8 đã được Microsoft khai ...
   
 •  
  Active Office ...
  Office 2007 ra đời là bước tiến quan ...
   
 • Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase
lỗi
 • Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_511_1.MAI' (Errcode: 2) SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM qeqnm_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM qeqnm_content AS a LEFT JOIN qeqnm_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN qeqnm_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN qeqnm_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN qeqnm_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN qeqnm_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM qeqnm_categories AS cat JOIN qeqnm_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN qeqnm_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-22 10:34:43') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-22 10:34:43') ORDER BY c.lft, a.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 5 Can't create/write to file '/var/tmp/#sql_511_1.MAI' (Errcode: 2) SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM qeqnm_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM qeqnm_content AS a LEFT JOIN qeqnm_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN qeqnm_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN qeqnm_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN qeqnm_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN qeqnm_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM qeqnm_categories AS cat JOIN qeqnm_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN qeqnm_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-09-22 10:34:43') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-09-22 10:34:43') ORDER BY c.lft, a.ordering, a.created DESC
Tin Tức
 • Tiện Ích Máy Tính
 • Tin Công Nghệ
 • Tìm Hiểu
 • Khám Phá
 • Fshare
 • Việc Làm
 • Khuyến Mãi

Căn cứ trên hợp đồng hợp tác giữa tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam ...

Phần mềm Kaspersky Internet Security 2017 là phần mềm mới nhất của Kaspersky, ...

Thủ Thuật
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7
 • Internet
 • Phần Mềm
 • Phần Cứng
 • Mạng Máy Tính
Tải Về
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7
 • Office
 • Driver
 • Font
 • Hình Nền
 • Game
 • Windows Server
Ghost
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 7
 • Windows XP
 • Hướng Dẫn Ghost
Phần Mềm
 • Miễn Phí
 • Full Key
 • Diệt Virus
 • Đồ Họa
 • Học Tập
 • Lập Trình
 • Nhạc & Video
 • HirenBoot Cứu Hộ
 • All In One
Share Acc VIP
 • Fshare
 • 4Share
 • Zing MP3
 • Nhạc Của Tui
Hide Main content block