Ghost Windows 10 Pro (x86 + x64) Version 1709 Fall Creators Update Full Soft

ghost windows 10 fall creators update full soft lehait

Ngay sau khi Windows 10 có bản Fall Creators Update không lâu, tác giả LeHaIT đã cho ra mắt bản Ghost Full Soft cho phiên bản này với nhiều tinh chỉnh, tối ưu và lược bỏ các thành phần không cần thiết để có một tốc độ nhanh và mượt mà nhất.

Thông Tin Bản Ghost

Một số hình ảnh Demo


Tải Về Bản Ghost Windows Windows 10 Pro Creators Update (x64) Full Soft Chuẩn UEFI + GPT


Bản 64 Bit

Dung lượng: 4.01 GB

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Link Dự Phòng 4Share

taixuong

Mã MD5 : 2F96E2F4 - 713C7D32 - 64000E83 - D4015EC5


Tải Về Bản Ghost Windows 10 Pro Creators Update (x64 + x86) Full Soft Chuẩn Legacy - MBR


Bản 64 Bit

Dung lượng: 4.17 GB

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Link Dự Phòng 4Share

taixuong

Mã MD5 : F4A65075 - 155D758F - B1753C78 - 0E0F7517

Bản 32 Bit

Dung lượng: 3.06 GB

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Link Dự Phòng 4Share

taixuong

Mã MD5 : E1DF7874 - 6CD8DB48 - 09ECA3F9 - B64B4B92


Lưu Ý



Có thể bạn muốn xem

Bài viết mới hơn

Bài viết cùng chuyên mục