• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật

laptrinh

Để đáp ứng nhu cầu học tập của các bạn sinh viên, nhất là sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin, Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Đà Lạt  đã tiến hành biên soạn các giáo trình, bài giảng chính trong chương trình học

Nội dung giáo trình gồm 4 chương sau:

  • Chương 1: trình bày cấu trúc dữ liệu cây, trong đó nhấn mạnh về cấu trúc dữ liệu cây
  • nhị phân tìm kiếm BST và cây nhị phân tìm kiếm cân bằng AVL cùng các phép toán trên nó.
  • Chương 2: trình bày về đồ thị, các cấu trúc dữ liệu dùng biểu diễn đồ thị và một số bài toán trên đồ thị.
  • Chương 3: trình bày cấu trúc dữ liệu bảng băm, các hàm băm, cách tổ dữ liệu trên bảng băm nhằm phục vụ cho bài toán tìm kiếm được hiệu quả.
  • Chương 4: giới thiệu về một số phương pháp thiết kế giải thuật cơ bản giúp sinh viên bước đầu làm quen với một số phương pháp thiết kế giải thuật.

Xem Và Tải Xuống Giáo Trình Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật


Link Tốc Độ Cao

taixuong