• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng

laptrinh

Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng đối tượng, là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. 

OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng OOP dễ tiếp thu hơn cho những người mới học về lập trình hơn là các phương pháp trước đó.

Tài liệu gồm 13 chương được biên soạn vô cùng chi tiết, từ cơ bản đến nâng cao, dành cho người mới bắt đầu và người lâu năm trong ngề lập trình.


Xem Và Tải Về Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng


 Link Tốc Độ Cao

taixuong