• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Microsoft NET Framework Các Phiên Bản

netframe

Microsoft.NET Framework của Microsoft là một nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn trong các hệ điều hành Windows. Nó cung cấp những giải pháp thiết yếu cho những yêu cầu thông thường của các chương trình điện toán như lập trình giao diện người dùng, truy cập dữ liệu, kết nối cơ sở dữ liệu, ứng dụng web, các giải thuật số học và giao tiếp mạng.

Ngoài ra, .NET Framework quản lý việc thực thi các chương trình được viết dựa trên .NET Framework do đó người dùng cần phải cài .NET Framework để có thể chạy các chương trình được viết trên nền .NET. Chẳng hạn, để thiết kế một trò chơi đua xe, nếu không có bộ Framework chuyên dụng cho game, người lập trình game phải tự tạo ra: khung xe, bánh xe, người, đường đi, cây, biển báo... rồi mới tính đến chuyện “lắp ghép” chúng lại với nhau để tạo ra không gian cho game; trong khi cũng với dạng trò chơi này, nhưng nếu dùng bộ Framework có sẵn đã được phát triển thì người lập trình viên chỉ cần viết các lệnh để lấy chúng ra từ Framework và ghép chúng lại.
Không phải mọi ngôn ngữ lập trình đều khai thác được Framework, muốn sử dụng các “vật liệu” trong bộ Framework, đòi hỏi người lập trình viên phải dùng các ngôn ngữ lập trình có hỗ trợ công nghệ .NET như VB.NET, C#.NET, ASP.NET...
Phiên bản mới nhất - 4.5.2 của Microsoft .NET Framework đã được cải tiến và chỉnh sửa khá nhiều, có độ tương thích tốt hơn, cập nhật thông tin mới nhất, và độ linh hoạt rất cao so với các hệ thống ứng dụng hiện nay.


Tải Về Microsoft NET Framework Các Phiên Bản


Download .NET Framework 1.1 Redistributable

taixuong

Download .NET Framework 1.1 Service Pack 1 Redistributable

Download .NET Framework 2.0 Redistributable 32-bit

Download .NET Framework 2.0 Redistributable 64-bit 

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 32-bit

Download .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Redistributable 64-bit 

Download .NET Framework 3.0 Redistributable 32-bit

Download .NET Framework 3.0 Redistributable 64-bit

Download .NET Framework 3.0 Service Pack 1 Redistributable

Download .NET Framework 3.5 Redistributable 

Download .NET Framework 3.5 Service Pack 1 Redistributable

Download .NET Framework 4.0 Redistributable 

Download .NET Framework 4.5 Redistributable

Download .NET Framework Removal Tool


Download NET Framework Tất Cả Trong 1 Phiên Bản 1.0 - 4.5


NET Framework 1.1 - 4.5.2 Final All In One - Tất cả các phiên bản .NET Framework được tích hợp chỉ trong 1 file cài, rất tiện lợi phải không nào. Với phần mềm này, muốn cài version .NET Framework nào bạn chỉ cần khởi chạy chương trình và click vào version tương ứng. Ngoài ra file cài đặt này còn tích hợp sẵn 2 công cụ .NET Framework Setup Verification Tool và .NET Framework Cleanup Tool .

- .NET Framework Setup Verification Tool: Cho phép bạn kiểm tra hệ thống còn thiếu version nào.
[​IMG]
- .NET Framework Cleanup Tool: Công cụ giúp bạn dễ dàng loại bỏ .NET Framework một cách nhanh chóng kể cả trong trường hợp Add or Remove Programs không làm việc.
[​IMG]

Download NET Framework 1.1 - 4.5.2 Final All In One