• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Gỡ Bỏ Các Công Cụ Quảng Cáo Ask, Alot, Babylon...

tooolbar

Máy tính nhà bạn có kết nối internet và trong khi cài đặt các phần mềm, nếu không để ý bỏ tick các công cụ tìm kiếm, toolbar, cài trang chủ mặc định của Ask, Alot, Babylon....vvv sẽ được cài thêm vào máy, mỗi khi bật trình duyệt lên không còn mặc định như chúng ta mà các trang tìm kiếm, quảng cáo khó chịu, khó gỡ...để loại bỏ sạch sẽ chúng Tiện Ích Máy Tính giới thiệu đến các bạn công cụ Toolbar Cleaner.

Phần mềm nầy giúp bạn gỡ bỏ các Toolbar được cài đặt vào các trình duyệt Chrome, Firefox và IE một cách dễ dàng.
Khi cài đặt chương trình, nên bỏ chọn hai tùy chọn là Protect my system with Antiphishing Domain Advisor và Set MyStart as homepage. Sau đó, chương trình sẽ tự khởi chạy
Toolbar Cleaner không chỉ gỡ bỏ các toolbar mà còn có thể gỡ bỏ các add-on của Firefox, extension và web app của Chrome. Có thể bấm đúp vào tên của các trình duyệt để chọn tất cả các Toolbar của các trình duyệt đó, hoặc chọn các Toolbar cần gỡ bỏ rồi nhấn Remove Selected Toolbar hoặc bấm Select All rồi Remove để xóa hết tất cả. Nhớ đóng trình duyệt mới gỡ bỏ được
Thanh công cụ Cleaner loại bỏ hơn 1.000.000 thanh công cụ không mong muốn, các ứng dụng, tiện ích, và plug-in mỗi tháng bao gồm Ask, Alot, Babylon, Bing và MSN Toolbars


Tải Về Gỡ Bỏ Các Công Cụ Quảng Cáo Ask, Alot, Babylon...


taixuong