Download Windows 8.1 Pro Nguyên Gốc

download windows 8.1 pro nguyen goc

Windows 8.1 Pro cũng tương tự như Windows 8.1 nhưng được bổ sung thêm một vài tính năng quản lý và mạng nâng cao. Phiên bản này phù hợp cho người dùng cá nhân nhưng thích sử dụng các tính năng cao cấp. Phiên bản này tương đương với Windows 7 Professional trước kia.

Đây là phiên bản phù hợp cho người dùng cá nhân nhưng thích sử dụng các tính năng cao cấp và bảo mật. Bản này bao gồm các tính năng của Windows 8.1 và thêm các tính năng: BitLocker và BitLocker To Go,Remote Desktop Connection, Domain Joint. Có thể add thêm Windows Media Center nếu muốn và bỏ thêm tiền để mua key kích hoạt.

Các tính năng mới trên Windows 8.1 Pro

Cấu hình tối thiểu để cài đặt Windows 8.1 Pro


Tải Về Windows 8.1 Pro VL


Bản 32 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Tốc Độ Cao Dự Phòng

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Mã SHA1: 9F1FCEC3B267EDB6F3BD02566BC889BB4A372BFD

Bản 64 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Tốc Độ Cao Dự Phòng

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Mã SHA1: CFCDF895679A5116F7F1C6406C20F99A1F850E49


Tải Về Windows 8.1 Pro N VL


Bản 32 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Tốc Độ Cao Dự Phòng

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Mã SHA1: A67252D8842A45292FF91233103C8EB2BD3068B3

Bản 64 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Tốc Độ Cao Dự Phòng ( Updating )

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Mã MD5: 7215605FD14B24C14594BBCAA80DB20DF877A69C


Key Cài Đặt


Windows 8.1 Professional: GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Professional N: HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY


Có thể bạn muốn xem

Bài viết mới hơn

Bài viết cùng chuyên mục