Download Windows 8.1 Enterprise Nguyên Gốc

download windows 8.1 enterprise nguyen goc

Windows 8.1 Enterprise là phiên bản Windows 8.1 đầy đủ nhất. Nó bao gồm tất cả các tính năng cần có của Win 8.1 cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp. Phiên bản này tương đương với Windows 8 Enterprise trước kia.

Windows 8.1 Enterprise dành cho doanh nghiệp mua số lượng lớn, bao gồm tất cả tính năng của Windows 8.1 Pro, bổ sung thêm các tính năng dành cho bộ phận kỹ sư như quản lý và triển khai máy tính, bảo mật nâng cao, ảo hóa, các kịch bản di động…

Các tính năng mới trên Windows 8.1 Enterprise

Cấu hình tối thiểu để cài đặt Windows 8.1 Enterprise


Tải Về Windows 8.1 Enterprise


Bản 32 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Tốc Độ Cao Dự Phòng

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Mã SHA1: 5EFB981C94E1223C85F3BB504D04E0642A85C1D4

Bản 64 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Tốc Độ Cao Dự Phòng

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Mã MD5: AE792B2EF982DAC7391224B624EAB8D6340D78AB


Tải Về Windows 8.1 Enterprise N


Bản 64 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Tốc Độ Cao Dự Phòng

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Mã MD5: D3452AB72079859948316F403037F340CEB0FB66


Key Cài Đặt


Windows 8.1 Enterprise: MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N: TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW


Có thể bạn muốn xem

Bài viết mới hơn

Bài viết cùng chuyên mục