Download Windows 8.1 Pro + Update 1 Nguyên Gốc

download windows 8.1 pro update 1

Windows 8.1 Pro Update 1 cũng tương tự như Windows 8.1 Update 1 nhưng được bổ sung thêm một vài tính năng quản lý và mạng nâng cao. Phiên bản này phù hợp cho người dùng cá nhân nhưng thích sử dụng các tính năng cao cấp. Phiên bản này tương đương với Windows 7 Professional trước kia.

Đây là phiên bản phù hợp cho người dùng cá nhân nhưng thích sử dụng các tính năng cao cấp và bảo mật. Bản này bao gồm các tính năng của Windows 8.1 Update 1 và thêm các tính năng: BitLocker và BitLocker To Go,Remote Desktop Connection, Domain Joint. Có thể add thêm Windows Media Center nếu muốn và bỏ thêm tiền để mua key kích hoạt.

Các tính năng mới trên Windows 8.1 Pro + Update 1

Cấu hình tối thiểu để cài đặt Windows 8.1 Pro + Update 1


Tải Về Windows 8.1 Pro + Update 1


Bản 32 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Tốc Độ Cao Dự Phòng

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Mã SHA1: C2D6F5D06362B7CB17DFDAADFB848C760963B254


Tải Về Windows 8.1 Pro N + Update 1


Bản 32 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Link Tốc Độ Cao Dự Phòng

taixuong

Link Dự Phòng Fshare

taixuong

Mã SHA1: A2481CC76BF7AFFC90EB19D8D58F8A03DA631B95


Có thể bạn muốn xem

Bài viết mới hơn

Bài viết cùng chuyên mục