Download Windows 8.1 Pro + Update 3 Nguyên Gốc

download windows 8.1 pro update 3

Windows 8.1 Pro Update 3 cũng tương tự như Windows 8.1 Update 3 nhưng được bổ sung thêm một vài tính năng quản lý và mạng nâng cao. Phiên bản này phù hợp cho người dùng cá nhân nhưng thích sử dụng các tính năng cao cấp. Phiên bản này tương đương với Windows 8 Professional trước kia.

Đây là phiên bản phù hợp cho người dùng cá nhân nhưng thích sử dụng các tính năng cao cấp và bảo mật. Bản này bao gồm các tính năng của Windows 8.1 Update 3 và thêm các tính năng: BitLocker và BitLocker To Go,Remote Desktop Connection, Domain Joint. Có thể add thêm Windows Media Center nếu muốn và bỏ thêm tiền để mua key kích hoạt.

Các tính năng mới trong bản cập nhật Update 3

Cấu hình tối thiểu để cài đặt Windows 8.1 + Update 3


Tải Về Windows 8.1 Pro VL + Update 3


Bản 32 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Mã SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68

Bản 64 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Mã SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD


Tải Về Windows 8.1 Pro VL + Update 3 N


Bản 32 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Mã SHA1: EA571FEB0AD31F1DAA4916F161DC87416D8690CA

Bản 64 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Mã SHA1: 169B23AC9F222426741F260607E090F327C03021


Có thể bạn muốn xem

Bài viết mới hơn

Bài viết cùng chuyên mục