Download Windows 8.1 Enterprise + Update 3 Nguyên Gốc

download windows 8.1 enterprise update 3

Windows 8.1 Enterprise tích hợp Update 3 là phiên bản Windows 8.1 Update 3 đầy đủ nhất. Nó bao gồm tất cả các tính năng cần có của Win 8.1 Update 3 cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp. Phiên bản này tương đương với Windows 8 Enterprise trước kia.

Windows 8.1 Enterprise dành cho doanh nghiệp mua số lượng lớn, bao gồm tất cả tính năng của Windows 8.1 Pro, bổ sung thêm các tính năng dành cho bộ phận kỹ sư như quản lý và triển khai máy tính, bảo mật nâng cao, ảo hóa, các kịch bản di động…

Các tính năng mới trong bản cập nhật Update 3

Cấu hình tối thiểu để cài đặt Windows 8.1 + Update 3


Tải Về Windows 8.1 Enterprise + Update 3


Bản 32 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Mã SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937

Bản 64 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Mã SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96


Tải Về Windows 8.1 Enterprise N + Update 3


Bản 32 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Mã SHA1: E4651C6ED8B6E5AD30DA429A1DFB4BE8760504F0

Bản 64 Bit

Link Tốc Độ Cao

taixuong

Mã SHA1: 33E141A1A7F02B4B3B4F590FB5AE47B71F18C3B8


Key cài đặt


Enterprise: FHQNR-XYXYC-8PMHT-TV4PH-DRQ3H
EnterpriseN: NDRDJ-3YBP2-8WTKD-CK7VB-HT8KW


Có thể bạn muốn xem

Bài viết mới hơn

Bài viết cùng chuyên mục