• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase
download windows 8.1 nguyen goc

Download Windows 8.1 Nguyên Gốc

Windows 8.1 là bản cập nhật lớn dành cho Windows 8. Đây là phiên bản dành cho người dùng thông thường, không quan tâm đến các trình quản lý hoặc mạng nâng cao mà Microsoft cung cấp. Nó tương đương như phiên bản Windows 7 Home Premium vậy.

 

Download Windows 8 Enterprise Nguyên Gốc

download windows 8 enterprise nguyen goc

Windows 8 Enterprise cung cấp tất cả các tính năng trong Windows 8 Pro (ngoại trừ khả năng cài đặt Windows Media Center add-on), với các tính năng bổ sung để hỗ trợ các tổ chức IT. Đây là phiên bản Windows 8.1 đầy đủ nhất. Nó bao gồm tất cả các tính năng cần có của Windows 8.1 cho cả cá nhân lẫn doanh nghiệp.

Download Windows 8 Nguyên Gốc

download windows 8 nguyen goc

Tuy Windows 8 đã được Microsoft khai tử trong năm 2016 này nhưng hiện nay số lượng các máy cài Windows 8 vẫn còn khá nhiều và nhiều bạn vẫn còn muốn dùng nó bởi có một số ứng dụng không tương thích với Windows 8.1 và ngại nâng cấp lên Windows 10 nên TIMT sẽ tổng hợp các phiên bản cho các bạn cần tải.

Download Windows 8 Pro Nguyên Gốc

download windows 8 pro nguyen goc

Windows 8 Pro giống với các phiên bản Windows 7 Professional và được nhắm tới cá nhân làm việc nhiều với máy tính, cần sự bảo mật và người dùng doanh nghiệp,nó bao gồm tất cả các tính năng của Windows 8 nhưng được bổ sung thêm một vài tính năng quản lý và mạng nâng cao.