• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cách Cấu Hình Network Card IP Tĩnh Trên Centos 7.3

30

Việc cấu hình Network card hay IP tĩnh là một việc làm cơ bản và cần thiết trước khi muốn cài đặt, cấu hình hay triển khai một dịch vụ nào đó trong Centos. Nhiều bạn loay hoay cả buổi chỉ để cấu hình IP tĩnh. Vậy làm sao để cấu hình được IP tĩnh trên centos. Làm nó có khó không sao tôi loay hoay mãi mà vẫn không ping được. Câu hỏi của các bạn sẽ được trả lời trong bài viết ngày hôm nay.


Đôi khi các bạn tìm nhiều bài viết trên mạng nhưng đều là tài liệu cũ, hay họ hướng dẫn khó hiểu quá. Thì hôm nay bài viết này sẽ giúp các bạn có thể tự tay cấu hình IP tĩnh và đảm bảo thành công 100%.


Hướng Dẫn Thực Hiện


1. Đầu tiên, để vào file cấu hình bạn gõ lệnh sau:

[root@localhost Desktop]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<tên card mạng> eno16777736

- Ở đây card mạng mình có tên là eno16777736

2. File cấu hình ban đầu sẽ có các nội dung sau:

3. Bạn cần thay đổi các thông số dưới đây:

BOOTPROTO=static
DEFROUTE=yes
IPADDR=192.168.1.120
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.1.100
DNS1=8.8.8.8
DNS2=8.8.4.4

- Trong đó:

  • BOOTPROTO: Cấu hình DHCP hay IP tĩnh (IP tĩnh - static)
  • IPADDR: Địa chỉ IP
  • NETMASK: Netmask trong lớp mạng đó
  • GATEWAY: Địa chỉ Default Gateway
  • DNS: DNS Server
  • ONBOOT: Bật card mạng khi khởi động

4. Sau đó lưu lại và gõ lệnh sau để khởi động lại card mạng (Đối với centos 7.3 thì dùng lệnh systemctl)
[root@localhost Desktop]# systemctl restart network

5. Sau đó các bạn muốn kiểm tra ip thì gõ lệnh:
[root@localhost Desktop]# ifconfig

6. Tiếp theo để kiểm tra các bạn gõ lệnh ping:
[root@localhost Desktop]# ping 8.8.8.8