• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cách Cấu Hình Web Server Trên Centos 7.3 - Phần 1

32

Tiếp theo như các bạn đã biết. Website đóng một vai trò cực kì then chốt trong mỗi một cty quy mô dù là lớn hay nhỏ, là "bộ mặt" để quảng bá cho cty ấy. Là một người Quản Trị Mạng, quản trị hệ thống cho cty ấy thì yêu cầu đặt ra là phải cấu hình được dịch vụ web server. Vậy cấu hình web server trên centos khó hay dễ? Trong phần 1 này TIMT sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình và chạy được một web tĩnh cơ bản nhất.

Xây dựng một Web Server trên hệ điều hành mạng CentOS cũng không quá mất nhiều thời gian cho các Bạn quản trị mạng Linux. Việc cấu hình cũng tương đối đơn giản, các bạn chỉ cần nắm rõ nguyên lý triển khai các dịch vụ của dòng họ Linux là có thể thực hiện được công việc thiết lập các thông số cho Web Server.


Công Cụ Chuẩn Bị


1. File html của một web tĩnh nào đấy (ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn web mp3.Zing)

Tải Về

2. Phần mềm SSH Secure File Transfer Client

Tải Về


Hướng Dẫn Cấu Hình - Cài Đặt


1. Như những lần trước việc đầu tiên các bạn phải làm là kết nối centos với file .iso centos 7.3

2. Tiếp theo các bạn sử dụng lệnh mount và cd đến thư mục Packages:
[root@localhost Desktop]# mount /dev/cdrom /media/
[root@localhost Desktop]# cd /media/Packages/

3. Tiếp theo các bạn cần cài đặt các gói sau:
[root@localhost Packages]# rpm -ivh apr-1.4.8-3.el7.x86_64.rpm
[root@localhost Packages]# rpm -ivh mailcap-2.1.41-2.el7.noarch.rpm
[root@localhost Packages]# rpm -ivh apr-util-1.5.2-6.el7.x86_64.rpm
[root@localhost Packages]# rpm -ivh httpd-tools-2.4.6-40.el7.centos.4.x86_64.rpm
[root@localhost Packages]# rpm -ivh httpd-2.4.6-40.el7.centos.4.x86_64.rpm

4. Tiếp tục các bạn mở phần mềm SSH lên, kết nối tới máy centos:

  • Các bạn chuyển thư mục Zingmp3 qua đường dẫn == > /var/www/html/

5. Tiếp theo chúng ta vào file cấu hình dịch vụ "httpd":

[root@localhost Packages]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf


- Các bạn sử dụng tổ hợp phím "Shift + :" ==> sau đó gõ "set nu" để hiển thị số dòng trong file cấu hình.


- Tiếp theo các bạn chỉnh sửa các dòng sau:
#line 95: #ServerName www.example.com:80 #bạn sửa lại thành đường dẫn web của các bạn và bỏ dấu "#" ở đầu dòng (để dòng ấy có hiệu lực)
#line 119: DocumentRoot "/var/www/html/Zingmp3" #Bạn thêm "Zingmp3" vào để chỉ đến thư mục chứa file trong web của các bạn
#line 124: <Directory "/var/www/html/Zingmp3"> #Như line 119
#line 131: <Directory "/var/www/html/Zingmp3"> #Như line 119
- Cuối cùng là lưu lại.


6. Tiếp theo bạn khởi động lại dịch vụ và cho dịch vụ khởi động cùng hệ thống:
[root@localhost Packages]# systemctl restart httpd
[root@localhost Packages]# systemctl enable httpd
[root@localhost Packages]# chkconfig httpd on

7. Bây giờ ta sẽ thử kiểm tra web của chúng ta trên máy Centos và máy Client:

- Máy centos:

- Máy client:


Chú Ý


  • Các bạn có thể tạo thư mục khác và thêm trang web khác bất kì cũng được. Miễn là khai báo lại tên thư mục chứa website là ổn.
  • Tại sao ở bước 3: mình yêu cầu các bạn cài 3 gói đầu tiên kia trước sau đó mới cài gói chính của dịch vụ web. Bởi vì từ phiên bản centos 7.3 nó yêu cầu phải cài đủ các gói ấy thì mới được phép cài các gói chính của dịch vụ web.
  • Ở bài sau, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 2 hoặc nhiều trang web trên cùng một máy centos - cùng một địa chỉ IP