• Font size:
 • Decrease
 • Reset
 • Increase

Cách Cấu Hình Web Server Trên Centos 7.3 - Phần 2

33

Ở phần trước TIMT đã hướng dẫn các bạn cấu hình được một trang web tĩnh trên máy centos rồi. Tiếp theo phần 2, yêu cầu đặt ra là nếu công ty có nhiều trang web vậy làm thế nào để chạy trên cùng một máy centos được. Theo các bạn là được không ? Câu trả lời là được nhé. Để hiểu rõ hơn, TIMT mời các bạn cùng theo dõi bài viết này nhé. 

Để thực hiện được yêu cầu ngày hôm nay là tạo, triển khai được hai hoặc nhiều trang web trên cùng một máy centos và cùng một địa chỉ IP thì các bạn cần ôn lại cách cấu hình DNS vì nó có liên quan đến bài viết ngày hôm nay.


Công Cụ Chuẩn Bị


 

1. File html web tĩnh của nhiều trang web:

Tải về

2. Các bạn cần:

 • Cài đặt các gói của dịch vụ Web Server "httpd", "httpd-tool",...
 • Tải về phần mềm SSH

==> Tất cả nằm ở bài viết trước (cách cấu hình web - phần 1 các bạn theo dõi và làm lại nhé! Link tại đây


Hướng Dẫn Thực Hiện Chi Tiết


 

1. Sau khi các bạn đã cài đặt xong các gói của dịch vụ Web Server. (bài trước). Tiếp theo các bạn sẽ dùng phần mềm SSH để thêm một vài website nữa.

- Bạn chọn website muốn làm và chuyển vào đường dẫn ==> /var/www/html/
+ Ở đây mình muốn là 3 web đó là Zingmp3, Youtube và Fshare

2. Tiếp theo các bạn vào file cấu hình của dịch vụ DNS (named.conf), để thêm các zone (hay nói dễ hiểu là các namespace) của các trang web bạn muốn tạo.

 • Nếu chưa biết cài đặt DNS thì bạn xem lại bài trước nhé.
 • Tiếp tục bạn vào file cấu hình "named.conf"

[root@server1 Desktop]# vi /var/named/chroot/etc/named.conf

 

 • Trong file cấu hình ở bài DNS chúng ra đã có 1 zone thuận cho namespace "quykhanh13.com" rồi.

 • Tiếp theo. Nếu bạn muốn tạo 2,3 hay 4 web nữa thì bạn chỉ việc tạo thêm các zone nữa ứng với mỗi zone đó là namespace của trang web bạn muốn tạo (trong hình là mình đang tạo ra 2 trang web nữa là "youtube13.com""fshare13.com")

- Cách thêm zone nhanh đó là copy các dòng đã có sau đó sửa lại.

 • Bạn sử dụng tổ hợp phím "Shift + :" để hiện số dòng.
 • Sau đó bạn sử dụng tiếp tổ hợp phím "Shift + :" sau đó gõ "24, 27t28" (ý nghĩa là copy từ dòng 24 -27 và dán vào dòng 28).
 • Sau đó các bạn chỉ việc sửa lại đúng thành tên web bạn muốn đặt.


- Sau đó lưu lại.

3. Tiếp theo bạn cần khởi động lại dịch vụ "named-chroot":
[root@server1 Desktop]# systemctl restart named-chroot
[root@server1 Desktop]# systemctl enable named-chroot
[root@server1 Desktop]#

4. Tiếp nữa ta vào file cấu hình dịch vụ "httpd":
[root@server1 Desktop]# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf

 • Các bạn cần chỉnh sửa các line sau:

86 ServerAdmin root@quykhanh13.com 
95 ServerName www.quykhanh13.com:80

- Các line dưới đây bạn cần copy vào file cấu hình và sửa lại:

 • Địa chỉ IP
 • Namespace của trang web
 • Đường dẫn đến thư mục chứa file

354 NameVirtualHost 192.168.1.120:80
355 <VirtualHost 192.168.1.120>
356 ServerAdmin root@quykhanh13.com
357 DocumentRoot /var/www/html/Zingmp3
358 DirectoryIndex index.html
359 ServerName www.quykhanh13.com
360 ServerAlias quykhanh13.com
361 Errorlog logs/quykhanh13.err
362 CustomLog logs/quykhanh13.log combin
363 </VirtualHost>
364
365 <VirtualHost 192.168.1.120>
366 ServerAdmin root@youtube13.com
367 DocumentRoot /var/www/html/Youtube
368 DirectoryIndex index.html
369 ServerName www.youtube13.com
370 ServerAlias youtube13.com
371 Errorlog logs/youtube13.err
372 CustomLog logs/youtube13.log combin
373 </VirtualHost>
374
375 <VirtualHost 192.168.1.120>
376 ServerAdmin root@fshare13.com
377 DocumentRoot /var/www/html/Fshare
378 DirectoryIndex index.html
379 ServerName www.fshare13.com
380 ServerAlias fshare13.com
381 Errorlog logs/fshare13.err
382 CustomLog logs/fshare13.log combin
383 </VirtualHost>

- Tiếp theo là lưu lại.
- Lưu ý: Bạn muốn tạo bao nhiêu web thì tạo bấy nhiêu "VirtualHost" nhé.

5. Sau đó khởi động lại dịch vụ "httpd":
[root@server1 Desktop]# systemctl restart httpd
[root@server1 Desktop]# systemctl enable httpd
[root@server1 Desktop]# chkconfig httpd on
Note: Forwarding request to 'systemctl enable httpd.service'.
[root@server1 Desktop]#


6. Cuối cùng là trỏ DNS máy client về máy centos và kiểm tra thành quả:

 • Web: quykhanh13.com

 • Web: fshare13.com

 • Web: youtube13.com


Cần Chú Ý


 • Các bài cần xem lại là: Cấu hình DNS
 • Cấu hình web server - phần 1
 • Các bạn cần chỉnh sửa lại theo đúng với tên trang web và địa chỉ IP của các bạn
 • Cú pháp cần nhớ: Hiển thị số dòng ("set nu"), thoát không lưu ("q!"), thoát lưu ("x"), copy từ dòng x đến dòng y và dán vào dòng n ("x, ytn")
 • Các bạn có thắc mắc gì cứ comment ở dưới nhé