• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cài Đặt Và Cấu Hình SamBa Server Trên Ubuntu

cai dat va cau hinh samba tren ubuntu

Samba là dịch vụ của hệ điều hành Linux, chạy trên nền giao thức SMB (Server Message Block) cho phép chia sẻ file hệ thống, máy in với các máy tính chạy Windows. SMB là giao thức được các hệ điều hành của Microsoft sử dụng để chia sẻ dữ liệu qua mạng.

Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cấu hình Samba trên Ubuntu.


Các Bước Cài Đặt Và Cấu Hình


 1. Đầu tiên khi muốn cài một chương trình trên ubuntu chúng ta phải update cơ sở dữ liệu cho nó.

Lệnh: sudo apt-get update

 

2. Cài đặt gói samba.

Lệnh: sudo apt-get install samba

3.Tiếp theo chúng ta backup cấu hình của samba.

Lệnh: sudo cp smb.conf smb.conf.bk

 

4. Truy cập vào file cấu hình của samba để thêm các thư mục.

Lệnh: sudo gedit /etc/samba/smb.conf

- Lưu ý:

  • Nếu ubuntu của các bạn chưa cài đặt gedit thì các bạn dùng lệnh.
  • Thư mục DaTa và Share ở đây các bạn có thể thay bằng tên khác hoặc thêm bớt bao nhiêu thư mục cũng được.
  • Các giá trị trong thư mục các bạn nhập y như hình

Lệnh: sudo vi /etc/samba.smb.conf

 

5.Chúng ta tạo đường dẫn đến thư mục vừa tạo trong file cấu hình và phân quyền cho nó.

Lệnh:

sudo mkdir -p /samba/share

sudo chown nobody:nogroup /samba/share

sudo mkdir -p /samba/data

sudo chown nobody:nogroup /samba/data

- Lưu ý: 

  • nobody:nogroup là cho phép người khác toàn quyền đăng nhập và sử dụng thư mục đó
  • data và share các bạn thay bằng tên thư mục mà các bạn đặt ở bước 4

6.Ở trên mình đã hướng dẫn tạo thư mục với quyền full control cho mọi người, bây giờ là tạo thư mục bảo mật có yêu cầu user và password đăng nhập.

Lệnh: sudo gedit /etc/samba/smb.conf

 

7. Tạo user và password đăng nhập vào thư mục ở bước 6.

Lệnh: sudo useradd "ten user của bạn"       sudo smbpasswd -a "tên user của bạn"

- Sau đó hệ thống yêu cầu nhập pass bạn nhập hai lần password vào, đó cũng chính là pass của user ở trên bạn vừa tạo.

 

8.Tạo đường dẫn đến thư mục và phân quyền cho thư mục ở bước 6.

Lệnh: sudo mkdir -p /samba/pulish

sudo chown "ten user vừa tạo" /samba/pulish

 

9. Kiểm tra Ip của máy  và tiến hành kết nối từ máy windown đến máy ubuntu.

Lệnh: ifconfig

Run ==> \\địa chỉ IP của máy ubuntu

Chúc các bạn thành công