• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cách Cấu Hình Vlan Trên Một Hoặc Nhiều Switch

 

vlan

VLAN - Virtual Local Area Network (hay virtual LAN) hay còn được gọi là mạng LAN ảo. VLAN là một kỹ thuật cho phép tạo lập các mạng LAN độc lập một cách logic trên cùng một kiến trúc hạ tầng vật lý. Việc tạo lập nhiều mạng LAN ảo trong cùng một mạng cục bộ (giữa các phòng ban trong một công ty, các khoa trong một trường học, hay các bộ phận trong một siêu thị,...) giúp giảm thiểu vùng quảng bá (broadcast domain) cũng như tạo thuận lợi cho việc quản lý một mạng cục bộ rộng lớn. VLAN tương đương như mạng con (subnet).

Hôm nay TIMT sẽ hướng dẫn các bạn các cấu hình vlan trên một hoặc nhiều switch.


Sơ Lược Về Vlan


 

1. Phân Loại:

- VLAN dựa trên port (port based VLAN): Mỗi port (Ethernet hoặc Fast Ethernet) được gán với một VLAN xác định. Do đó mỗi thiết bị/host kết nối với một cổng của switch đều thuộc một VLAN nào đó. Đây là cách đơn giản và phổ biến nhất.
- VLAN dựa trên địa chỉ vật lý MAC (MAC address based VLAN): Mỗi địa chỉ MAC được gán tới một VLAN nhất định. Cách cấu hình này rất phức tạp và khó khăn trong việc quản lý.
- VLAN dựa trên giao thức (protocol based VLAN): tương tự với VLAN dựa trên địa chỉ MAC nhưng sử dụng địa chỉ IP thay cho địa chỉ MAC. Cách cấu hình này ít thông dụng.

2. Các Lệnh sử dụng để cấu hình:

- Tạo Vlan: 

Switch(config)#vlan [chỉ số của VLAN]
Switch(config-vlan)#name [tên]

- Xóa Vlan:

Switch(config)#no vlan [chỉ số của VLAN]

- Gán 1 cổng cho Vlan:

Switch(config)#interface [tên cổng]
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan [chỉ số của vlan]

- Gán nhiều cổng cho Vlan:

Switch(config)#interface range [tên dãy các cổng]
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan [chỉ số của vlan]

- Cấu hình mode trunk:

Switch(config)#interface [tên cổng]
Switch(config-if)#switchport mode trunk

- Hiển thị Vlan:

Switch#show vlan


Một Số Ảnh


 

 

 

 


Video Hướng Dẫn Cụ Thể


Chúc các bạn thành công!